Skip to content

ارزان ترین شهرهای ترکیه برای خرید خانه

ارزان ترین شهرهای ترکیه برای خرید خانه

در این مطلب به مقایسه قیمت خانه و مسکن در ۸۱ استان ترکیه پرداخته ایم تا کسانی که می خواهند در چهار گوشه ترکیه خانه بخرند یا آن جا سرمایه گذاری کنند قیمت ها را از ارزان ترین قیمت تا گرانترین قیمت در این شهرها در نظر داشته باشند.

همچنین لیستی از بین شهرهای ارزان قیمت که مناسب برای زندگی ایرانیان است را برایتان تهیه نموده ایم.

ارزان ترین شهرهای ترکیه برای خرید خانه 1

قیمت مسکن در ۸۱ شهر ترکیه

آدانا Adana

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۷۰٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۲۸٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۱۳٫۰۰۰ لیر

آدی یامان Adıyaman

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۴۷٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۱۰٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۸۳٫۰۰۰ لیر

آفیون Afyon

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۷۰٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۴۳٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۳۸٫۰۰۰ لیر

آغری Ağrı

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۸۹٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۶۷٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۱۱٫۰۰۰ لیر

آماسیا Amasya

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۴۹٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۱۲٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۸۷٫۰۰۰ لیر

آنکارا Ankara

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۸۴٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۳۸٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۳۰٫۰۰۰ لیر

آنتالیا Antalya

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۲۰۸٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۵۶٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۶۰٫۰۰۰ لیر

آرتوین Artvin

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۴۵٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۰۸٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۸۱٫۰۰۰ لیر

آیدین Aydin

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۲۰۱٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۵۱٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۵۲٫۰۰۰ لیر

بالیک اسیر  Balikesir

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۲۳۶٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۷۷٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۹۶٫۰۰۰ لیر

بیلجیک Bilecik

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۲۹٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۹۷٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۶۱٫۰۰۰ لیر

بینگل Bingöl

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۰۷٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۸۰٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۳۴٫۰۰۰ لیر

بیتلیس Bitlis

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۰۸٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۸۱٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۳۵٫۰۰۰ لیر

بولو Bolu

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۷۷٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۳۳٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۲۲٫۰۰۰ لیر

بوردور Burdur

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۲۰۲٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۵۲٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۵۳٫۰۰۰ لیر

بورسا Bursa

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۲۰۵٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۵۳٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۵۶٫۰۰۰ لیر

چناق قلعه Çanakkale

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۲۳۸٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۷۹٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۹۸٫۰۰۰ لیر

چانکیری Çankırı

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۵۳٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۱۵٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۹۲٫۰۰۰ لیر

چوروم Çorum

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۴۳٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۰۷٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۷۹٫۰۰۰ لیر

دنیزلی Denizli

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۲۰۸٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۵۶٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۶۰٫۰۰۰ لیر

دیاربکر Diyarbakir

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۳۴٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۰۰٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۶۷٫۰۰۰ لیر

ادیرنه Edirne

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۸۸٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۴۱٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۳۵٫۰۰۰ لیر

الازیق Elazığ

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۴۵٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۰۹٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۸۲٫۰۰۰ لیر

ارزینجان Erzincan

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۴۶٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۰۹٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۸۲٫۰۰۰ لیر

ارزوروم Erzurum

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۲۹٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۹۷٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۶۱٫۰۰۰ لیر

اسکی شهیر Eskişehir

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۸۳٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۳۷٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۲۹٫۰۰۰ لیر

گازی آنتپ Gaziantep

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۶۷٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۲۵٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۰۹٫۰۰۰ لیر

گیره سوم Giresum

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۶۰٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۲۰٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۰۰٫۰۰۰ لیر

گوموش هانه Gümüşhane

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۶۹٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۲۷٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۱۱٫۰۰۰ لیر

هاکاری Hakkari

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۱۹٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۸۹٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۴۸٫۰۰۰ لیر

هاتای Hatay

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۴۳٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۰۷٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۷۹٫۰۰۰ لیر

اسپارتا Isparta

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۲۱۱٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۵۸٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۶۴٫۰۰۰ لیر

مرسین Mersin

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۴۹٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۱۱٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۸۶٫۰۰۰ لیر

استانبول Istanbul

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۳۹۷٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۲۹۸٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۴۹۶٫۰۰۰ لیر

ازمیر Izmir

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۳۰۳٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۲۲۷٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۳۷۸٫۰۰۰ لیر

کارس Kars

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۰۸٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۸۱٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۳۵٫۰۰۰ لیر

کاستامونو Kastamonu

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۸۶٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۴۰٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۳۳٫۰۰۰ لیر

کایسری Kayseri

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۳۶٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۰۲٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۷۰٫۰۰۰ لیر

کیرکلارلی Kirklareli

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۶۹٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۲۷٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۱۱٫۰۰۰ لیر

کرشهیر Kırşehir

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۴۴٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۰۸٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۸۰٫۰۰۰ لیر

کجاعلی Kocaeli

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۲۰۱٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۵۱٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۵۱٫۰۰۰ لیر

قونیه Konya

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۵۴٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۱۵٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۹۲٫۰۰۰ لیر

کوتاهیا Kütahya

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۴۶٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۰۹٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۸۲٫۰۰۰ لیر

مالاتیا Malatya

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۳۲٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۹۹٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۶۵٫۰۰۰ لیر

مانیسا Manisa

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۹۲٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۴۴٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۴۰٫۰۰۰ لیر

کاهرامان ماراش Kahramanmaraş

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۲۶٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۹۴٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۵۷٫۰۰۰ لیر

ماردین Mardin

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۹۸٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۷۴٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۲۳٫۰۰۰ لیر

موغلا Muğla

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۲۹۵٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۲۲۱٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۳۶۸٫۰۰۰ لیر

موش Muş

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۹۲٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۶۹٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۱۵٫۰۰۰ لیر

نوشهیر Nevşehir

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۳۰٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۹۷٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۶۲٫۰۰۰ لیر

نیده Niğde

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۱۷٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۸۸٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۴۶٫۰۰۰ لیر

اردو Ordu

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۲۰۲٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۵۱٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۵۳٫۰۰۰ لیر

ریزه Rize

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۲۲۴٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۶۸٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۸۰٫۰۰۰ لیر

ساکاریا Sakarya

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۹۵٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۴۶٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۴۴٫۰۰۰ لیر

سامسون Samsun

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۵۳٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۱۴٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۹۱٫۰۰۰ لیر

سیرت Siirt

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۱۳٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۸۴٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۴۱٫۰۰۰ لیر

سینپ  Sinop

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۲۱۷٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۶۲٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۷۱٫۰۰۰ لیر

سیواس Sivas

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۴۳٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۰۷٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۷۹٫۰۰۰ لیر

تکیرداغ Tekirdağ

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۷۸٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۳۳٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۲۲٫۰۰۰ لیر

تکات Tokat

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۶۵٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۲۴٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۰۶٫۰۰۰ لیر

ترابزون Trabzon

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۸۶٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۳۹٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۳۳٫۰۰۰ لیر

تونجلی Tunceli

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۶۳٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۲۲٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۰۳٫۰۰۰ لیر

شانلی اورفا Şanlıurfa

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۱۰٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۸۲٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۳۷٫۰۰۰ لیر

اوشاک Uşak

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۶۲٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۲۱٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۰۳٫۰۰۰ لیر

وان Van

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۵۰٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۱۲٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۸۸٫۰۰۰ لیر

یوزگات Yozgat

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۵۰٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۱۳٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۸۸٫۰۰۰ لیر

زونگول داک Zonnguldak

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۲۱۳٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۶۰٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۶۷٫۰۰۰ لیر

آکسارای Aksaray

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۶۰٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۲۰٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۰۰٫۰۰۰ لیر

بایبورت Bayburt

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۱۹٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۸۹٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۴۹٫۰۰۰ لیر

کارامان Karaman

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۵۰٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۱۳٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۸۸٫۰۰۰ لیر

کیریک کاله  Kirikkale

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۲۴٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۹۳٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۵۵٫۰۰۰ لیر

باتمان Batman

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۳۷٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۰۳٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۷۲٫۰۰۰ لیر

شیرناک Şırnak

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۹۳٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۶۹٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۱۶٫۰۰۰ لیر

بارتین Bartin

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۲۰۶٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۵۴٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۵۷٫۰۰۰ لیر

ایگدیر Iğdır

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۲۱٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۹۱٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۵۲٫۰۰۰ لیر

یالووا Yalova

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۲۳۸٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۷۸٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۹۷٫۰۰۰ لیر

کارابوک Karabuk

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۵۸٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۱۹٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۹۸٫۰۰۰ لیر

کیلیس Kilis

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۱۳٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۸۵٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۴۲٫۰۰۰ لیر

اسمانیه Osmaniye

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۱۶٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۸۷٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۴۵٫۰۰۰ لیر

دوزجه Düzce

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۴۶٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۰۹٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۸۲٫۰۰۰ لیر

شهرهای ارزان مناسب برای زندگی ایرانیان

در زیز لیستی از شهرهای ارزان قیمت برای زندگی قرار داده شده است. البته موارد ارزانتری نیز وجود دارد اما برای زندگی ایرانیان مناسب نیست.

قونیه Konya

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۵۴٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۱۵٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۹۲٫۰۰۰ لیر

سامسون  Samsun

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۵۳٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۱۴٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۹۱٫۰۰۰ لیر

ترابزون  Trabzon

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۸۶٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۳۹٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۳۳٫۰۰۰ لیر

ارزوروم Erzurum

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۲۹٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۹۷٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۶۱٫۰۰۰ لیر

وان Van

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۵۰٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۱۲٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۸۸٫۰۰۰ لیر

 دنیزلی Denizli

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۲۰۸٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۵۶٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۲۶۰٫۰۰۰ لیر

سیواس Sivas

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۴۳٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۰۷٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۷۹٫۰۰۰ لیر

مالاتیا Malatya

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۳۲٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۹۹٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۶۵٫۰۰۰ لیر

آرتوین Artvin

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۱۴۵٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۱۰۸٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۸۱٫۰۰۰ لیر

ماردین Mardin

 • قیمت واحد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به طور متوسط ۹۸٫۰۰۰ لیر
 • کمترین قیمت: ۷۴٫۰۰۰ لیر
 • بیشترین قیمت: ۱۲۳٫۰۰۰ لیر

همچنین جهت آشنایی هر چه بیشتر در زمینۀ خرید ملک در ترکیه می توانید به هر یک از بخش های مورد نظر زیر مراجعه بفرمائید

جدیدترین واحدهای مسکونی در ترکیه
مراحل خرید واحدهای مسکونی در ترکیه
انواع خانه ها
سند خانه
بعد از خرید خانه
سوالات متداول

اشتراک گذاری این مطلب
پیشنهاد میکنیم این مقالات را هم بخوانید:

اگر نظر و یا تجربه ای در مورد موضوع این مقاله دارید، لطفا با همه به اشتراک بگذارید.


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا پیش از تماس با ما این موارد را در نظر بگیرید:

 1. لطفا با این شماره تنها جهت خرید و اجاره ملک در منطقه باهچه شهیر و غرب استانبول اروپایی تماس بگیرید و در صورت نیاز به مشاوره در خصوص سایر زمینه ها از دکمه مشاوره فوری بالای صفحه استفاده نمایید.
 2. امکان پاسخگویی در روزهای یکشنبه وجود ندارد.
 3. لطفا پیغام خود رو به صورت متن یا پیام صوتی ارسال نمایید و از تماس صوتی خودداری کنید.
 4. این خانه ممکن است به فروش رفته و یا اجاره داده شده باشد، اما موارد مشابه همواره موجود است.

دریافت مشاوره حقوقی اختصاصی

لطفا توجه داشته باشید در صورتیکه تمایل به دریافت مشاوره رایگان، همانند ویدئو های موجود در صفحه مشاوره حقوقی می باشید، تنها از طریق صفحه اینستاگرام ما و یا این لینک در واتساپ سوالات خود را مطرح نمایید. 

در صورتیکه تمایل به دریافت مشاوره حقوقی اختصاصی توسط وکیل مجموعه ما دارید، میتوانید از طریق لینک زیر وارد واتساپ شده و وقت مشاوره دریافت نمایید.