Skip to content

سفارت ایران در آنکارا

سفارت ایران در آنکارا 9

سفارت ایران در آنکارا

قبل از پرداختن به معرفی سفارت ایران در آنکارا (Iranian Embassy in Ankara)، ابتدا به توضیح تفاوت سفارت با کنسولگری می پردازیم:

سفارتخانه نماینده دیپلماتیک و سیاسی کشور میهمان در خاک کشور میزبان است، یعنی رابط دولت‌ها، اما کنسولگری نماینده امور دیپلملتیک شهروندان کشور میهمان در خاک کشور میزبان می‌باشند. سفارتخانه ‌ها بار سیاسی بیشتری را نسبت به کنسولگری به دوش خود می‌کشند. سفارتخانه‌ دارای وظایف دیپلماتیک دائمی می ‌باشند و معمولا در پايتخت كشورها قرار دارند مانند سفارت ایران در آنکارا.

کنسولگری ‌ها دفاتر نمایندگان سیاسی کشورهای مختلف در کشوری دیگر هستند و معمولا هر کشور یک سفارت، یک کنسولگری و چندین سرکنسولگری در کشور میزبان دارد و دفتر اصلی آن واقع در پایتخت سیاسی، همان سفارت کشور اول است (گاهی همان ساختمان سفارت) و سرکنسولگری ‌ها در حقیقت مراکزی هستند که در سایر شهرهای اصلی کشور دوم قرار دارند مثل کنسولگری ایران در استانبول.

خوب است بدانید خدماتی که دفاتر کنسولگری (Consul) مختلف به مردم کشور خود و یا شهروندان کشوری که در آن اقامت دارند، ارائه می ‌دهند با خدماتی که در سفارت ارائه می‌شود، متفاوت است و بیشتر در زمینه ‌های تجاری و بیزینس فعالیت می‌کنند و کارهای سیاسی انجام نمی ‌دهند.

سامانه امور کنسولی سفارت ایران در آنکارا

خدمات کنسولی سفارت ایران در آنکارا عبارتند از:

 • امور کنسولی
 • سامانه های کنسولی
 • امور ایرانیان کانادا

آدرس وبسایت سامانه امور کنسولی سفارت ایران در آنکارا

سفارت ایران در آنکارا

وظایف امور کنسولی سفارت ایران در آنکارا

امور کنسولی که برای انجام آن ها می توانید به سفارت ایران در آنکارا مراجعه کنید به قرار زیر هستند. می توانید با مراجعه به وبسایت کنسولگری ایران در آنکارا، بخش امور کنسولی (از اینجا)، از نحوه و شرایط کامل ارائه خدمات کنسولی مختلف به صورت کامل و بر حسب نیازتان باخبر شوید.

امور سجلی و شناسنامه

وظایف امور کنسولی سفارت ایران در آنکارا در بخش مربوط به سجلی و شناسنامه عبارتند از:

صدور شناسنامه

براي کليه افرادی که دارای پدر ايرانی بوده و در خارج از کشور متولد شده اند می توان براساس بند 2 ماده 976 قانون مدنی شناسنامه ايرانی درخواست نمود. لذا از والدين محترم تقاضا می شود در اولين فرصت با ارائه مدارک مورد نياز جهت صدور شناسنامه برای فرزند خود پس از ثبت درخواست در سامانه ميخک و دريافت کدرهگيری به نمايندگی جمهوري اسلامی ايران در خارج از کشور مراجعه نمايند.

ازدواج

ازدواج در ترکیه برای افراد دارای تابعيت ايرانی با يک فرد دارای تابعيت ايرانی و يا افراد خارجی بنا به درخواست آنان و با ارائه مدارک مورد نياز اين درخواست در نمايندگي جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور ثبت می گردد.

طلاق

طلاق ايرانيانی که ازدواجشان در شناسنامه آنها درج شده است، بنا به درخواست آنان و با ارائه مدارک مورد نياز اين درخواست در نمايندگی جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور ثبت می گردد.

فوت

نزديکان متوفی می توانند باستناد ماده 22 قانون ثبت احوال با دردست داشتن مدارک مربوط به اين درخواست به نزديکترين نمايندگی جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور مراجعه و نسبت به ثبت رسمی فوت اقدام نمايند.

امور دانشجويی

وظایف امور کنسولی سفارت ایران در آنکارا در بخش مربوط به امور دانشجویی عبارتند از:

تشکيل پرونده تحصيلی

کليه دانش آموختگان خارج از کشور اعم از دانش آموزان و دانشجويان ‌در هر مقطع تحصيلی، پيش از تاييد مدارک تحصيلی خود نيازمند تشکيل پرونده تحصيلی و تعيين وضعيت آن توسط وزارتخانه مربوطه و اعلام آن توسط نمايندگی می باشند.

معافيت تحصيلی

دانشجويان مشمول نظام وظيفه در خارج از کشور پس از تشکيل پرونده تحصيلی درسامانه تاک و مراجعه به نمايندگی با ارائه اصل مدارک بارگذاری شده و اطمينان از ارسال مدارک از طريق سامانه به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بايد موضوع معافيت تحصيلی خود را از طريق بستگان در تهران به تناسب رشته تحصيلی با مراجعه به وزارت مربوطه و نظام وظيقه پيگيری نمايند تا نتيجه در سامانه تاک اعمال و امکان استفاده آنان از تسهيلات دانشجويی در نمايندگی فراهم گردد.

درج مهر اجازه خروج

دانشجويان مقيم خارج از کشور که مراحل تشکيل، تکميل و تائيد پرونده تحصيلی آنان در سامانه تاک انجام شده و يا دارای مجوز استفاده از تسهيلات غير ارزی می باشند در گذرنامه آنان مهر ساليانه اجازه خروج دانشجويی برای سه بار و به مدت مجموعا چهار ماه در هر سال تحصيلی درج می گردد که شامل تحصیل در ترکیه نیز می شود.

امور گذرنامه

وظایف امور کنسولی سفارت ایران در آنکارا در بخش مربوط به امور گذرنامه عبارتند از:

صدور يا تعويض گذرنامه

کليه هموطنان مقيم خارج از کشور که فاقد گذرنامه هستند، اعتبار گذرنامه آنان پايان يافته است، حداقل يکسال از اعتبار آن باقی مانده است و يا نياز به تعويض گذرنامه دارند می توانند با ثبت نام در سامانه ميخک و ارائه مدارک مورد نياز درخواست صدور گذرنامه بنمايند و با مراجعه به نمايندگی اقدام به دريافت گذرنامه خود نمايند.

درخواست تغيير محل اقامت

افرادی که خارج از کشور زندگی می کنند و دارای اقامت معتبر مثل اقامت ترکیه و يا گذرنامه خارجی هستند تا زمانی که تقاضای تغيير محل اقامت از ايران به کشور محل اقامت را نداده اند، محل اقامت آنها ايران تلقی مي شود. متقاضيان می توانند بعد از ثبت نام در سامانه ميخک همزمان با درخواست صدور گذرنامه جديد، تقاضاي تغيير محل اقامت خود را نيز ارائه نمايند.

درخواست برگ عبور

ايرانيانی که درخواست مراجعت به کشور دارند و فاقد گذرنامه يا اسناد در حکم گذرنامه باشند و يا اينکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد، به شرط آنکه تابعيت ايرانی آنها مسلم باشد، می توانند از طريق ثبت نام در سامانه ميخک نسبت به ارائه درخواست برگ عبور جهت مراجعت به کشور اقدام نمايند.

امور اسناد

وظایف امور کنسولی سفارت ایران در آنکارا در بخش مربوط به امور اسناد عبارتند از:

وکالتنامه

کليه ايرانيان مقيم خارج از کشور که نيازمند صدور وکالتنامه، تصديق امضا، اجازه خروج همسر و ‌فرزندان و مواردی از اين دست می باشند، پس از ثبت درخواست در سامانه ميخک و دريافت کد رهگيری، با مراجعه به نمايندگی منتخب خود و تکميل مراحل صدور در نمايندگی، می توانند وکالتنامه يا تصديق امضاي صادر شده در نمايندگی را در محل نمايندگی و يا به درخواست خود در ايران دريافت نمايند.

گواهی امضا

دارندگان اسناد تجاری و غير تجاری اعم از قراردادها، گواهی سلامت، بارنامه، توافقات و… که مهر و امضای مقام محلی صادر کننده نيازمند تاييد توسط وزارت خارجه می باشد، می توانند بصورت حضوری (شخصا يا نماينده) و يا با ارسال مدارک از طريق پست نسبت به اعلام درخواست تاييد مستندات در نمايندگی اقدام نمايند.

تاييد مدارک پزشکی

افرادی که جهت درمان به خارج از کشور مراجعت می نمايند، می توانند کليه مدارک پزشکی و هزينه های پرداخت شده را جهت ارائه به وزارت بهداشت و يا ساير مراکز مورد نياز در داخل کشور، از طريق بارگذاری بر روی سامانه ميخک و حضور در نمايندگی به تاييد برسانند.

امور اجتماعی

وظایف امور کنسولی سفارت ایران در آنکارا در بخش مربوط به امور اجتماعی عبارتند از:

گواهينامه

تمامی دارندگان گواهينامه رانندگی، می توانند از طريق بارگذاری تصوير گواهينامه رانندگی، تصوير گذرنامه و مدرک اقامتی خود نسبت به استعلام و دريافت تاييد و يا رد آن در اسرع وقت اقدام نمايند. جهت آشنایی با شرایط، مراحل، قوانین و هزینه های دریافت گواهینامه رانندگی در ترکیه برای ایرانیان می توانید روی قسمت هایلایت شده کلیک نمایید.

ايرانيان در راه مانده

ايرانيان در راه مانده هموطنانی هستند که براي بازگشت به کشور يا ادامه سفر به هر دليل دچار مشکل مالی و يا اداری شده و جهت رفع مشکل خود به يکی از نمايندگی های جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور مراجعه می نمايند.

گواهی عدم سوء پيشينه

هموطنان مقيم در خارج از کشور مي توانند با ثبت نام در سامانه ميخک نسبت به ارائه درخواست و دريافت گواهی عدم سوء پيشينه اقدام نمايند.

سفارت ایران در آنکارا 1

اطلاعیه مهم بخش کنسولی سفارت ایران در آنکارا

بخش کنسولی سفارت ایران در آنکارا در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که “تمدید یک ساله گذرنامه شامل ترکیه نمی‌شود“.

  کنسولگری ایران در استانبول

 در متن این اطلاعیه آمده است:

در ارتباط با اطلاعیه اخیر وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره تمدید یک ساله گذرنامه‌ های ایرانی در شرایط متأثر از شیوع کرونا در ترکیه، به اطلاع می رساند ارائه این تسهیلات تنها مختص کشورهایی است که ارسال پست سیاسی به آنها امکان‌پذیر نیست و شامل کشورهایی که از این نظر دارای شرایط عادی هستند ازجمله ترکیه نمی‌شود. هموطنان گرامی درصورت انقضاء گذرنامه، باید طبق روال معمول از طریق ثبت نام در سامانه میخک، گذرنامه جدید درخواست کنند.

سفارت ایران در آنکارا

وزارت امور خارجه، موضوع را در ستاد گذرنامه کشور طرح کرد و مقرر شد گذرنامه‌ های عادی آن دسته از شهروندان ایرانی که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می ‌برند (اعم از مقیم و غیر مقیم) و در شرایط متأثر از شیوع بیماری کووید 19 امکان بازگشت به ایران را ندارند و یا به دلیل کم بودن اعتبار باقیمانده گذرنامه ‌شان با مشکلات اقامتی مواجه شده ‌اند، از تاریخ ارائه درخواست برای مدت یکسال تا تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ توسط نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور به صورت رایگان تمدید می شود.

  کنسولگری ایران در استانبول

ارایه این تسهیلات تنها مختص کشورهایی است که ارسال پست سیاسی به آنها امکانپذیر نیست و شامل کشورهایی که از این نظر دارای شرایط عادی هستند نمی‌شود.

ساعات کار سفارت ایران در آنکارا

دوشنبه تا جمعه از ساعت ۸:۳۰  الی ۱۳ و ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰

ساعات کار بخش کنسولی سفارت ایران در آنکارا

 • دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲
 • جمعه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱ و ۱۵ تا ۱۷

آدرس سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا

 • آنکارا، جاده تهران، پلاک ۱۰
 • Tahran Cad. No.۱۰ Ankara

شماره تلفن

 • پیش شماره کشور و تلفن (۰۰۹۰-۳۱۲)
 • ۴۶۸۲۸۲۰ – ۴۶۸۲۸۲۱– ۴۶۸۳۳۵۷ – ۴۶۸۳۷۵۶

پست الکترونیک

سفیر ایران در سفارت ایران در آنکارا چه کسی است؟

 • محمد فرازمند
سفارت ایران در آنکارا 2

سامانه میخک سفارت ایران در آنکارا

طبق نوشته وزارت امور خارجه، سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی (میخک) بستری برای ارائه کلیه خدمات کنسولی به هموطنان ایرانی در حوزه های گوناگون شامل امور گذرنامه، امور سجلی، امور اجتماعی، تنظیم وکالتنامه، تایید اسناد و . . . می باشد که مراحل آن با تشکیل پرونده الکترونیک (پروفایل) آغاز و با تکمیل فرمهای خدمات مورد نظر و بارگذاری (آپلود) تصویر اسناد مربوطه و ارسال آن برای نمایندگی مورد نظر انجام می گردد.

  کنسولگری ایران در استانبول

بنا به ملاحظات امنیتی و رعایت حفاظت از اطلاعات حریم خصوصی مراجعین، بازخورد، اطلاع رسانی و انعکاس نتایج درخواست فقط از طریق ارسال خودکار (ایمیل) به ذینفع انجام شده و از این رو با ارسال درخواست تکمیل شده، هیچگونه اطلاعات و سوابقی در سامانه باقی نمانده و هرگونه اصلاح و یا تکمیل اطلاعات درخواست، صرفا از طریق مراجعه به نمایندگی تعیین شده در خواست امکانپذیر می باشد.

جهت دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان 118 ترکیه شماره واتساپ خود را وارد کنید

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

اشتراک گذاری این مطلب

پیشنهاد میکنیم این مقالات را هم بخوانید:

3 نظر

 1. سفارت ایران در آنکارا 15

  سلام روز بخیر خدا قوت من نیاز به چند شماره تلفن از کارخانه های قالب سازی یا زیره سازی کفش در ترکیه دارم .
  میتونید کمکم کنید؟؟

 2. سفارت ایران در آنکارا 16

  سلام واحترام مدارک لازم برای ازدواج درسفارت ایران درانکارا چیست

 3. سفارت ایران در آنکارا 17

  سایت خوبی است من راهنمایی شدم
  مدارک تحصیلی فرستادم در سامانه میخک دوماهه ممکنه بگوئید تایید را گرفته اید یا مشکل داشته
  کد ملی ۰۰۴۱۱۸۷۵۱۲ است


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا پیش از تماس با ما این موارد را در نظر بگیرید:

 1. با این شماره تنها جهت خرید و اجاره ملک در ترکیه تماس بگیرید. 
 2. امکان پاسخگویی در روزهای یکشنبه وجود ندارد.
 3. لطفا پیغام خود را به صورت متن یا پیام صوتی ارسال نمایید و از تماس صوتی خودداری کنید.
 4. این خانه ممکن است به فروش رفته و یا اجاره داده شده باشد، اما موارد مشابه همواره موجود است.
 5. ما در استانبول اروپایی، شهر آلانیا و آنتالیا فعال هستیم.

دریافت مشاوره حقوقی اختصاصی

در صورتیکه تمایل به دریافت مشاوره حقوقی اختصاصی توسط وکیل مجموعه ما دارید، می توانید از طریق لینک زیر وارد واتساپ شده و وقت مشاوره دریافت نمایید. 

×