Skip to content

بیمه داسک در ترکیه (DASK)

بیمه داسک در ترکیه (DASK) 13

بیمه داسک (DASK) چیست؟

بیمه داسک در ترکیه (DASK) که کوتاه شده عبارت (DoğalAfet Sigortaları Kurumu) است، اولین بار در تاریخ ۱۷ آگوست سال ۱۹۹۹ بعد از زلزله مارمارا در ترکیه مطرح شد.

بیمه داسک در واقع به عنوان «بیمه اجباری بلایای طبیعی در ترکیه» شناخته می شود و با هدف بیمه زلزله و بلایای طبیعی ناشی از آن شامل آتش سوزی، انفجار، رانش زمین، سونامی و … شروع به فعالیت نمود. این مرکز با همکاری شرکت های بیمه، آژانس های بیمه و بانک ها در جهت بیمه اجباری زلزله در سطح کشور ترکیه فعالیت می کند.

بیمه داسک در کشور ترکیه برای تمامی واحد های مسکونی ساخته شده در این کشور اجباری بوده و بدون این بیمه نامه امکان دریافت انشعاب آب، انشعاب برق و بسیاری از ملزومات زندگی وجود نخواهد داشت. داسک (DASK) در زمان بروز زلزله خسارت وارده را به صورت کلی و یا جزئی بسته به سقف تعهد نوشته شده در بیمه نامه تقبل می کند.

بیمه داسک که با اجبار دولت ترکیه راه اندازی شد؛ توسط هیئت مدیره ۷ نفره مدیریت می شود و دائما از طرف معاون وزارت خزانه داری ترکیه بررسی می شود. همانطور که گفتیم داشتن بیمه داسک (DASK) اجباری بوده و بیمه ای است که باید هر سال تمدید شود تا خسارت هایی که ممکن است در خانه ها در اثر زلزله رخ دهد، به گونه ‌ای که بیش از حداکثر ضمانت نباشد را تأمین کند.

بیمه داسک

هدف از تاسیس بیمه داسک (DASK)

این اهداف عبارتند از:

 • برقراری اطمینان برای ساکنین همه ساختمان ها در برابر زلزله و خسارات ناشی از آن
 • بیمه مجدد و تقسیم بار خسارات مالی
 • برای کاهش هزینه های مربوط به زلزله زدگی دولت ترکیه و جمع آوری بودجه خسارت های آتی
 • کمک به ساخت و سازهای سالم در کشور ترکیه
 • کمک به توسعه آگاهی درباره بیمه در کل جامعه

این اهداف از نظر همپوشانی منافع مشترک دولت و ساکنان از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

به دلیل ویژگی های زمین شناسی، توپوگرافی و ویژگی های اقلیمی کشور ترکیه، بلایای طبیعی غالباً بیشتر مشاهده می شوند. با توجه به آمار خسارت ساختاری ناشی از بلایای طبیعی در ۶۰ سال گذشته، مشخص می شود که ۶۶٪ خسارات ناشی از وقوع زلزله بوده است. در این حالت است که اهمیت بیمه زلزله بیش از پیش مشهود می شود.

  هزینه های پزشکی در ترکیه

اگر در مورد مناطق زلزله خیز ترکیه اطلاعات کافی داشته باشید خواهید دید که این کشور در واقع یک کشور زلزله خیز است. وقتی نقشه های زلزله فعلی ترکیه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند، مشاهده می شود که ۹۶٪ از اراضی ترکیه در کمربندهای زلزله ای با درجات خطر مختلف قرار دارند و متوجه می شویم که ۹۸٪ از جمعیت ترکیه در این مناطق زندگی می کنند.

  خرید کیف و کفش در استانبول

با توجه به این مسائل متوجه می شویم که بیمه اجباری (بیمه داسک) در برابر زلزله بیش از یک الزام قانونی بوده و برای جبران خسارات وارده پس از وقوع زلزله احتمالی ضروری است.

بیمه داسک در ترکیه (DASK) 1

موارد تحت پوشش بیمه داسک (DASK)

بیمه اجباری داسک (DASK) با هدف بیمه زلزله و بلایای طبیعی ناشی از آن شامل آتش سوزی، انفجار، رانش زمین، سونامی و … شروع به فعالیت نمود و در صورت وقوع بلایای طبیعی تا سقف تعهد اختصاص یافته برای هر بیمه نامه، خسارت از طرف بیمه داسک به صورت نقدی پرداخت می شود؛ مهم نیست خسارت وارده جزئی یا کلی باشد تحت هر شرایط باز هم تحت ضمانت و حمایت بیمه داسک خواهد بود.

بخش های واحد مسکونی (خانه) که تحت پوشش بیمه داسک قرار می گیرد عبارتند از:

 • پی و فونداسیون خانه (Temeller)
 • دیوارهای اصلی (Ana duvarlar)
 • دیوارهای جداکننده مشترک (Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar)
 • دیوارهای نگه دارنده (İstinat duvarları)
 • دیوارهای منطقه باغچه (Bahçe duvarları)
 • سقف و کف خانه (Tavan ve tabanlar)
 • پله ها (Merdivenler)
 • آسانسور ها (Asansörler)
 • پاگرد در پله (Sahanlıklar)
 • راه رو (Koridor)
 • سقف ها (Çatılar)
 • کنج ها (Bacalar)
 • قطعات مکمل ساختمان (Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri)
بیمه داسک در ترکیه (DASK) 2

موارد خارج از پوشش بیمه اجباری داسک (DASK)

موارد زیر خارج از پوشش بیمه داسک بوده و هزینه خسارت وارده به آن ها تعلق نمی گیرد:

 • هزینه برداشت آوار (Enkaz kaldırma masrafları)
 • از دست دادن سود خانه (Kar kaybı)
 • توقف مشاغل (İş durması)
 • محروم ماندن از اجاره خانه (Kira mahrumiyeti)
 • هزینه های مربوط به اقامتگاه و محل کار جایگزین (Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları)
 • مسئولیت های مالی و سایر ضررهای غیرمستقیم دیگر که ممکن است در غیر این صورت مطالبه شوند
 • خسارت هر گونه کالای قابل حمل و موارد مشابه (Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri)
 • خسارت مربوط به آسیب های بدنی و وفات (Tüm bedeni zararlar ve vefat)
 • درخواست وجه بابت خسارت معنوی (Manevi tazminat talepleri)
 • خسارت هایی به غیر از آتش سوزی، انفجار، سونامی یا رانش زمین ناشی از زلزله و زلزله زدگی
 • صرف نظر از زلزله، خسارات ناشی از ساختمان به دلیل ساختار ناقص آن در گذر زمان
  جدیدترین قیمت خودرو در ترکیه ۲۰۲۱

برای دریافت خسارت ها در این مواقع، می توانید علاوه بر بیمه اجباری زمینه زلزله (بیمه داسک)، بیمه دیگری که این موارد را هم تحت پوشش خود قرار می دهد را انتخاب کنید.

بیمه داسک در ترکیه (DASK) 3

حداکثر پوشش مالی بیمه داسک (DASK)

بیمه داسک با شعار “زلزله می گذرد و زندگی ادامه خواهد داشت”، هر ساله حداکثر پوشش بیمه ای را با توجه به افزایش هزینه های ساخت و ساز تعیین می کند. بر این اساس حداکثر مبلغ پوشش بیمه داسک در انواع ساختمان ها از اول ژانویه سال ۲۰۲۰، ۲۴۰ هزار لیر است.

  شرکت های بیمه درمانی در ترکیه

ضمن تعیین حداکثر پوشش مالی خسارت، هزینه بازسازی مسکن تخریب شده (به استثنای ارزش طرح) در نظر گرفته می شود. مبلغ پوشش (هزینه بیمه) بیمه شده با توجه به اندازه و ساختار محل سکونت تعیین می شود، مشروط بر اینکه بیش از حداکثر میزان پوشش نباشد.

اگر ارزش مسکن بیش از حداکثر مبلغ واریزی باشد که توسط بیمه داسک (DASK) ارائه می شود، بیمه شده می تواند به صورت اختیاری برای بیش از سهم از شرکت های بیمه پوشش اضافی دریافت کند. برای این کار، باید بیمه خانه را از شرکت های بیمه خصوصی بگیرید.

بیمه داسک در ترکیه (DASK) 4

چه نوع ساختمان هایی تحت پوشش بیمه داسک (DASK) خواهند بود؟

مطابق قانون ۶۳۰۵ کشور ترکیه در موردحوادث و بلایای طبیعی، ساختمان های زیر تحت پوشش بیمه داسک خواهند بود:

 • ساختمان هایی که به عنوان مسکن بر روی املاک غیرمنقول ساخته شده با عنوان و مالکیت خصوصی ساخته شده اند
 • بخش های مستقل در محدوده قانون ۶۳۴ مربوط به مالکیت
 • بخش های مستقل در داخل این ساختمان ها که برای اهداف تجاری، اداری و مشابه استفاده می شوند
 • مسکن ساخته شده توسط دولت یا با وام دولت به دلیل بلایای طبیعی
 • خانه های تعاونی که سند تاپو (Tapu) برای آنها هنوز اختصاص نیافته است
 • خانه هایی که هنوز تاپو به صاحب آن (اسما) تخصیص نیافته است و در وصف سند تاپو (Arsa) نوشته شده باشد

 برای موارد بالا بیمه داسک شامل می شود.

لازم به ذکر است که، خانه هایی که هنوز سند (تاپو) مستقل نداشته و قبل از سال ۲۰۰۰ ساخته شده اند، می توانند براساس اعلام بیمه گر و با در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به سند زمین بیمه شوند.

بیمه داسک در ترکیه (DASK) 5

جهت دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان 118 ترکیه شماره واتساپ خود را وارد کنید

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

اشتراک گذاری این مطلب

پیشنهاد میکنیم این مقالات را هم بخوانید:

اگر نظر و یا تجربه ای در مورد موضوع این مقاله دارید، لطفا با همه به اشتراک بگذارید.


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا پیش از تماس با ما این موارد را در نظر بگیرید:

 1. با این شماره تنها جهت خرید و اجاره ملک در ترکیه تماس بگیرید. 
 2. امکان پاسخگویی در روزهای یکشنبه وجود ندارد.
 3. لطفا پیغام خود را به صورت متن یا پیام صوتی ارسال نمایید و از تماس صوتی خودداری کنید.
 4. این خانه ممکن است به فروش رفته و یا اجاره داده شده باشد، اما موارد مشابه همواره موجود است.
 5. ما در استانبول اروپایی، شهر آلانیا و آنتالیا فعال هستیم.

دریافت مشاوره حقوقی اختصاصی

در صورتیکه تمایل به دریافت مشاوره حقوقی اختصاصی توسط وکیل مجموعه ما دارید، می توانید از طریق لینک زیر وارد واتساپ شده و وقت مشاوره دریافت نمایید. 

×